Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

 

BIERZEMY UDZIAŁ

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bąkowicach przystąpili do udziału w dwóch projektach proekologicznych.

Pierwszy, to „Wielka Zlewka”. Cel akcji i przesłanie jest bardzo proste: zlewaj olej roślinny, pozostały po smażeniu potraw, do butelki po wodzie mineralnej. Jak ją napełnisz przynieś do naszej szkoły!

Olej roślinny po smażeniu potraw jest komponentem do produkcji biopaliw. Zamiast wylewać można go zlewać i mieć konkretne korzyści. Im więcej ludzi będzie zlewało olej roślinny, tym więcej biopaliw zostanie wyprodukowanych, a to z kolei może mieć wpływ na obniżkę cen oleju napędowego w przyszłości.

Drugi międzypokoleniowy projekt edukacyjny, to „EkoAkademia 1 i 3 wieku”. Celem projektu jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w grupie +50. Jest on realizowany przy pomocy nauczycieli oraz dzieci w wieku szkolnym w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE). EkoProfesor przeprowadzi warsztaty z dziećmi, na których zostaną omówione kolejne EkoZadania do wykonania przez członków EkoAkademii, uzasadnienie ich celowości, możliwości wykonania itd. EkoZadania będą przedstawione w EkoDzienniczku. Wspólne wykonywanie działań przez babcie, dziadków oraz dzieci ma na celu oprócz realizacji celów projektu, również wzmacnianie międzypokoleniowych więzi. Pierwszym zadaniem dla członków EkoAkademii będzie przeprowadzenie inwentaryzacji zużytego sprzętu elektronicznego zalegającego w piwnicach, strychach, domostwach grupy +50. Wyniki inwentaryzacji zostaną zamieszczone przez członków EkoAkademii na stronie projektu.

Wykonanie poszczególnych zadań członkowie EkoAkademii dokumentować będą w formie zdjęć, filmów, referencji umieszczonych na stronie projektu. Po weryfikacji i akceptacji przez osoby zajmujące się obsługą merytoryczną projektu, będą przyznawane punkty za każde wykonane zadanie (zgodnie z regulaminem) oraz automatycznie będzie się tworzył ranking placówek. Zadaniem końcowym będzie zgromadzenie na terenie szkoły w podanym okresie zinwentaryzowanego sprzętu, w celu uświadomienia skali problemu. Do udziału w akcji oczyszczania piwnic i strychów, gromadzenia ZSEiE zachęcać będziemy za pomocą plakatów i ulotek.

Ponadto uczniowie szkoły biorą udział w akcji charytatywnej „Nakrętka”. Zbieranie plastikowych nakrętek to stosunkowo prosty sposób, aby komuś pomóc. Zbierane nakrętki zostają poddane recyklingowi, a uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na szczytny cel – pomoc dzieciom nieuleczalnie chorym. Zbieramy wszystkie plastikowe nakrętki (po sokach, napojach, środkach chemicznych i przemysłowych). Zachęcamy do zbierania razem z nami.

R. Boduch

wstecz